• Geen producten in je winkelmand.

Hoe overwin ik obstakels?

79.00

Cursussen inbegrepen

Beschrijving

Videotraining met E-book. Zowel in het Nederlands als in het Engels.

Iedereen wordt geconfronteerd met obstakels. In plaats van stil te staan ​​bij het vergelijken van je obstakels met die van anderen, is het het meest nuttig om je op jezelf te concentreren, je mentaliteit af te stemmen op het overwinnen van het obstakel en het in succes om te zetten.

Met deze videogids leer je wat obstakels zijn en hoe je ze moet waarnemen.

Behandelde onderwerpen:

 • 3 manieren om te bepalen welke obstakels uw tijd waard zijn
 • 4 manieren om uw kinderen te leren obstakels te overwinnen
 • Wat psychologie zegt over obstakels
 • 5 krachtige mindsets voor het overwinnen van obstakels
 • Hoe uw mentaliteit uw succes beïnvloedt
 • Zijn obstakels echt een slechte zaak
 • Maak gebruik van uw natuurlijke vermogen om de kansen te overwinnen
 • Wat psychologie zegt over obstakels
 • Wat te doen als obstakels te veel lijken
 • Waarom de meest succesvolle mensen meesters zijn in het overwinnen van obstakels

E-book

De psychologie vertelt ons dat het overwinnen van elk obstakel meestal in onze gedachten zit. Dit betekent dat we de juiste mindset en motivaties over het obstakel moeten hebben.

Het overwinnen van obstakels begint met het hebben van de juiste mindset, motieven en actieplan voor het obstakel. Zonder deze drie dingen is het onmogelijk om te weten wat het obstakel is, laat staan ​​om het te overwinnen en om te zetten in succes.

Hier is wat u zult leren met behulp van deze gids:

 • De voor- en nadelen van obstakels;
 • Waarom perceptie ertoe doet;
 • Wat de psychologie zegt over perceptie;
 • De beste mentaliteit om obstakels te overwinnen;
 • Waarom u de controle moet loslaten;
 • Hoe weet je wanneer je moet loslaten;
 • Hoe de controle los te laten;
 • Hoe obstakels te identificeren;
 • De meest voorkomende soorten obstakels;
 • Wat te doen na het identificeren van obstakels;
 • Hoe u SMART-doelen stelt;
 • Hoe u uw doelen kunt bereiken;
 • De gevaren van jezelf vergelijken met anderen;
 • Hoe u kunt stoppen met uzelf met anderen te vergelijken;
 • Het belang van emotionele veerkracht;
 • Hoe emotionele veerkracht op te bouwen;
 • Hoe uitdagingen om te zetten in succes;
 • En veel meer!

Engelse versie

Everyone faces obstacles. Instead of dwelling on comparing your obstacles to others, it’s most helpful to focus on yourself, gear your mindset to overcome the obstacle and turn it into success.

With this video guide you will learn what obstacles are and how you should perceive them.

 Topics covered:

 • 3 Ways to Determine Which Obstacles Are Worth Your Time
 • 4 Ways to Teach Your Children How to Overcome Obstacles
 • What Psychology Says About Obstacles
 • 5 Powerful Mindsets for Overcoming Obstacles
 • How Your Mindset Affects Your Success
 • Are Obstacles Really a Bad Thing
 • Tap Into Your Natural Ability to Overcome the Odds
 • What Psychology Says About Obstacles
 • What to Do When Obstacles Seem Like Too Much
 • Why the Most Successful People Are Masters at Overcoming Obstacles

Overcome Obstacles

Psychology tells us that overcoming any obstacle is mostly in our minds. What this means is that we have to get the right mindset and motivations about the obstacle.

Overcoming obstacles begins with having the correct mindset, motives, and action plan for the obstacle. Without these three things, it is impossible to know what the obstacle is, let alone overcome it and transform it into success.

Here is what you will learn using this guide:

 • The negatives and positives of obstacles;
 • Why perception matters;
 • What psychology says about perception;
 • The best mindset for overcoming obstacles;
 • Why you should let go of control;
 • How to know when to let go;
 • How to let go of control;
 • How to identify obstacles;
 • The most common obstacle types;
 • What to do after identifying obstacles;
 • How to set SMART goals;
 • How to follow through with your goals;
 • The dangers of comparing yourself to others;
 • How to stop comparing yourself to others;
 • The importance of emotional resilience;
 • How to build emotional resilience;
 • How to transform challenges into success;
 • And much more!
© Interplein Academy